Update corona virus April

Beste fokkers en ondersteunende leden.

Het coronavirus houd ons allen goed in zijn greep. Hadden we gehoopt dat het met een paar weken bekeken zou zijn, niets is minder waar. Het minesterie laat de teugels nog niet echt vieren wat betreft de regels.

Helaas moeten we het geplande hokbezoek van ’t Hollandertje in Leek opschuiven naar volgend jaar. Ook de verwachting dat we de ledenvergadering naar de maand Mei konden doorschuiven is te niet gedaan.

Het tatoeëren van konijnen is nog steeds niet toegestaan, op de site van de KLN is hier nog geen nieuwe informatie over te vinden.

 Als bestuur is het voor ons moeilijk om concrete voorstellen te doen betreffende vergaderingen en dergelijke. We houden het nieuws nauwgezet in de gaten en mochten er versoepelingen zijn dan springen wij hier zo snel mogelijk op in. U wordt dan zo spoedig mogelijk via de mail en post op de hoogte gesteld van eventuele plannen betreffende vergaderingen en dergelijke.

Mocht u vragen hebben u kunt ons altijd mailen of bellen.

Voorzitter H. v.d. Berg                                               06-20994480

Secretaris/Penningmeester W. Bosch                    06-21986256

Algemeen bestuurslid   J. Winter                             0592-656519

Algemeen bestuurslid   P. de Jong                           0516-421258

Algemeen bestuurslid   L. van Hengstum             0516-431864

Mailadres: secretaris.zuidoosthoek@outlook.com

Ik heb nog 1 verzoek aan u, velen van u zijn gewend om op de eerste ledenvergadering de contributie contant te betalen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit voor 1 keer over te maken via de bank? Mocht dit echt een probleem zijn dan kan het natuurlijk altijd contant.

Ook diegene die de contributie per bank tot nu toe nog niet betaald hebben wil ik verzoeken dit alsnog te doen.

Rekening nummer: NL49 RBRB 0706 5699 46 tnv KLEINDIER ver ZUID OOST HOEK   Graag vermelden contributie 2020.

Mvg Wilma Bosch

Namens het bestuur KV Zuid Oost Hoek