Bestuurswissel.

Op de laatste ledenvergadering van 25 maart is er weer een voltallig bestuur gekozen. Popke de Jong heeft afscheid genomen. Andre Vinkers is benoemd tot secretaris. Fernando Lubbing is de […]