Wij ontvingen het droevige bericht dat op 1 mei 2020 Janny van den Bos-Bruinsma is overleden. Lieve vrouw van Anne van den Bos op de leeftijd van 74 jaar. Correspondentieadres: A. v.d. Bos, Tussen de Hoven 4, 8431 KW Oosterwolde.