Bestuurswissel.

Op de laatste ledenvergadering van 25 maart is er weer een voltallig bestuur gekozen. Popke de Jong heeft afscheid genomen. Andre Vinkers is benoemd tot secretaris. Fernando Lubbing is de nieuwe penningmeester en Douwe Visser neemt plaats als algemeen bestuurslid. Samen met Harry v.d. Berg en Lowie van Nieuwenhoven zit er weer een 5-tallig bestuur achter de tafel.