Lidmaatschap

Het verenigingsjaar en dus ook het lidmaatschap van “KV Zuid Oost Hoek”
loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie kan betaald worden bij de penningmeester F. Lubbing of overgemaakt worden op
rekeningnummer: IBAN: NL 49 RBRB 0706 5699 46 tnv KV Zuid Oost Hoek ovv Contributie

Lidmaatschap € 15.00 per jaar

Jeugdleden t/m 16 jaar € 7.50 per jaar

Donateurs € 15.00 per jaar

Wilt u deelnemen aan tentoonstellingen dan dient u ook lid te worden van de landelijke bond aangaande uw desbetreffende diergroep. Hier kunt u ook ringen bestellen.
Voor konijnen, cavia’s, knaagdieren, hoenders, sier – en watervogels is dit de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).
De kosten van een fokkerskaart voor een landelijke bond, waarbij inbegrepen het maandblad
Kleindiermagazine, bedragen:

Kleindier Liefhebbers Nederland € 56.00 per jaar (bij automatische incasso)
(incl. maandblad)
Jeugdleden 6 t/m 16 jaar € 10.00 per jaar
Combinatie (extra) € 4.00 per jaar

Per gezin word 1 abonnement op het magazine in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het lidmaatschap of over onze vereniging “KV Zuid Oost Hoek” kunt
u contact opnemen met de secretaris: Andre Vinkers 06-53142891 of mailen naar:
secretaris.zuidoosthoek@outlook.com