ledenvergadering 6 maart

6 Maart j.l. hebben we onze eerste ledenvergadering gehouden van dit jaar. De opkomst was goed te noemen en de agenda punten werden vlot afgewerkt.

Er werdt afscheid genomen van de beide oud – voorzitters. Evert de Boer van ksv Oosterwolde en Sietse Luchtenveld van “it Knyntsje” . Beiden kregen een handgeschilderd bord aangeboden met daarop hun favoriete hoender, als dank voor hun vele jaren van inzet.

Na de pauze werd de avond verder verzorgd door Rick Roelfsema en Andre Vinkers. Zij hadden een quiz in elkaar gezet met vragen over hoenders en konijnen. De moeilijkheidsgraad was best wel hoog. Het was erg leuk om te doen en er kwamen leuke wetenswaardigheden boven tafel. Rond 22.30 uur werd de vergadering afgesloten.

afscheid oud voorzitters Sietse Luchtenveld (l) en Evert de Boer (r) in het midden onze nieuwe voorzitter Harry v.d. Berg