De winnaars van de Clubshow 2019

  • Konijnen:
  • Popke de Jong met een kleurdwerg zilvervos, voedster F 96
  • C-Klasse Jan Winter met een kleurdwerg konijngrijs, voedster ZG 94
  • Grote hoenders:
  • Sietse Luchtenveld met een Rijnlander hen jong U 97
  • Dwerghoenders:
  • Anne v.d. Bos Dresdener kriel, hen jong F 96

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.